Fil dels
Apunts
Comentaris

Fa pocs dies llegia a la revista Hosteltur que per a les agències de viatges de negocis serà molt important incloure les tendències en tecnologia mòbil a l’hora de dissenyar les seves estratègies. La informació prové d’un estudi de PhoCusWright en què s’analitzen un total de set tendències del mercat de viatges de negoci.

Bambuser for Android
Creative Commons License photo credit: tomsun

Les agències de viatges de negoci es dirigeixen a empreses amb empleats que han de realitzar viatges per motius professionals, viatges de feina. Els serveis d’aquestes agències cobreixen les necessitats de tots dos, l’empresa i el viatger, pel que l’anàlisi del mercat comprèn tots dos enfocaments.

Tendències relacionades amb les empreses:

  • Triple enfocament en el compte de resultats. Ajudar a les empreses en els seus objectius de sostenibilitat. A mesura que més empreses estan adoptant un enfocament de sostenibilitat basat en un equilibri entre resultats econòmics, conscienciació social i mediambiental, serà important oferir la despesa de viatges sota la mateixa perspectiva. Cal tenir en compte que, segons l’informe de PhoCusWright, el compte de viatges representa la segona major despesa controlable de les empreses.
  • Gestió integral de despeses i viatges. Visió integrada del conjunt abasn-durant-després. Les empreses porten molts anys cercant una solució integrada que permeti reconciliar reserves versus emissions versus pre-viatge versus realitzats versus reconciliats (post-viatge). Però la novetat ha estat que a partir de la0ny 2008 ha passat a ser exigència estratègica de les empreses clients i ha donat lloc a una amalgama que caldrà integrar.
  • Vídeo conferència. Menys viatges. Les teconologies que faciliten reunions a distància es venen desenvolupant des de fa anys. Els avenços tecnològics juntament amb la situació econòmica actual estan fent que la vídeoconferència s’estigui posicionant com una alternativa viable als viatges de negoci.
  • Entrada de les PIMEs en el mercat. Podria ser una conseqüència del punt anterior? Tradicionalment, les agències de viatges de negoci s’han enfocat més a les grans empreses ja que les PIMEs de forma individual els han resultat difícils d’abastar i monetitzar. La situació econòmica actual pressiona per dues bandes: les PIMEs es veuen obligades a vigilar la seva despesa en viatges i per a les agències de viatges de negoci el conjunt de PIMEs representa un mercat no desdenyable.
  • Gestió integrada de la cadena de subministrament. Que ve a ser l’altra cara de la moneda del punt anterior.

Tendències relacionades amb els viatgers:

  • Enfocament centrat en el viatger. Tradicionalment, les agències de viatges de negoci han organitzat els seus processos centrant-se en cada viatge. La tecnologia actual, tanmateix, permet introduir perfils dels viatges i anar incorporant-hi un històric de les seves preferències. Una tendència que es va afiançant.
  • Mobilitat. Connexió amb el viatger mitjançant el seu smartphone. Segons l’informe de PhoCusWright, set de cada deu viatgers de negocis d’USA viatja amb el seu mòbil amb accès a internet. La ràpida integració de les capacitats mòbils per planificar itineraris, fer seguiment de vols, rebre ofertes de viatge i aprovacions i servir com a targeta d’embarcament, està fent dels dispositius mòbils quelcom indispensable per als viatgers de negoci i les seves empreses. Amb el temps, la propera generació de tecnologia mòbil permetrà que les transmissions multimèdia facilitin decisions informades, permetrà l’auto-servei i compres de viatges tot prescindint del paper i opcions de pagament a través del mòbil. La comoditat dels serveis mòbils permetrà als viatgers ser més productius per tenir al seu abats les dades just a temps segons les circumstàncies situacionals o la localització geogràfica.

Coincideixo amb Hosteltur, crec que la mobilitat és la més prometedora de totes les tendències d’aquest mercat.

Deixa un comentari